BIZ hakda

Dünýäniň 60 dürli ýurdunda ýokary hilli linzalary paýlaýan “Danyang Hann Optics Co., Ltd.” Hytaýyň Danyang şäherinde ýerleşýän ähli taraplaýyn optika öndürijisidir.Linzalarymyz göni zawodymyzdan öndürilýär we Aziýa, Eastakyn Gündogar, Russiýa, Afrika, Europeewropa, Latyn Amerikasy we Demirgazyk Amerikadaky hyzmatdaşlarymyza iberilýär.Täzelik etmek ukybymyza we ýokary hilli önümleriň giňden ýaýramagyna buýsanýarys.

  • Günde 40k Prs Önümçilik kuwwaty
  • 500 adam Işgärler
  • 12 toplum Örtük maşyn
  • 8 toplum Gaplamak üçin maşyn
  • kompaniýa_intr_img
  • öňe sürmek01
  • BIZNESI

    Netijeli aragatnaşyk goldawy bilen önümiň ygtybarly berilmegine, hiline we hyzmatyna kepil geçip, Danyangdaky zawodymyzda dürli linzalary öndürýäris.

  • öňe sürmek02

HANN BAHASY

Täze ýagdaýlara uýgunlaşmaga we bazarda boşluk bar ýerinde mümkinçilikler döretmäge mümkinçilik berýän bazar ösüşlerinden we üýtgeşmelerinden öňde durýar.Dünýä derejesindäki önümleri we hyzmat täzeliklerini bermek üçin gözleglere, ösüşe we tehnologiýa maýa goýýarys.

Biznes01

Hyzmatdaşymyz boluň

Toparymyzyň tehniki hyzmatlardan alýan çeşmeleri, iň soňky gözlegler, önüm okuwlary we marketing çeşmeleri, iş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin, tutuş toparymyzy siziň bir bölegiňize öwürýär.